Sla beschikbare cursussen over

Beschikbare cursussen

Scholingstraject ‘Persoonlijke effectiviteit’

Deze training is een individueel, op maat, samengesteld traject, passend bij uw ontwikkelingsvraag, uw beroepsgroep, uw niveau en functie, die u in staat stelt meer inzicht en invloed te krijgen op uw gedrag, werkstijl en het effect op anderen.
– Bent u zich bewust van uw stijlen?
– Kunt u uw stijlen flexibel inzetten afhankelijk van de situatie en uw gesprekspartner?
– Hoe vergroot u uw invloed?
Tijdens deze training leert u hoe u effectief en op natuurlijke wijze uw invloed kunt vergroten.

In het individuele scholingstraject ‘Persoonlijke effectiviteit’ staat u als persoon centraal. Het programma is gericht op het bevorderen van deskundigheid (professionalisering) door inzicht te bieden in persoonlijke kwaliteiten en motivatie. Het programma helpt om beter inzicht te krijgen in u manier van handelen en werken. Het programma bevordert (zelf)reflectie. Uit onderzoek blijkt dat persoonlijke opvattingen over verantwoordelijkheden, over functie-inhoud en motivatie vaak onderbelicht en onbesproken blijven.
Aangetoond is dat deze aspecten een cruciale rol spelen bij de professionele ontwikkeling. Deze aspecten bepalen wel of gewenste resultaten die horen bij uw rol of functie redelijkerwijs gehaald kunnen worden.

Het programma wordt individueel samengesteld en is gericht op competenties die passen bij uw unieke persoonseigenschappen in relatie met uw rol of functie.
Het traject geeft een beter inzicht in uw zelfbeeld, u krijgt meer zelfvertrouwen en u beschikt na afronding over een beter inzicht in de competenties die bepalend zijn voor uw succesvol functioneren. Zo helpt het programma te achterhalen welke opvattingen u hanteert, wat u in het beroep aantrekkelijk vindt, welke talenten, vaardigheden, drijfveren, behoeften en waarden daarbij van belang zijn. Ook wordt aandacht besteed aan het managen van tijd.
Na afloop heeft u een concreet actie- en/of ontwikkelingsplan op basis van de resultaten van het traject. Het plan wordt beoordeeld op nieuwe inzichten, (zelf)reflectievermogen en haalbaarheid.

Programma
Het programma bestaat uit:
• een oriënterend intakegesprek
• een online leeromgeving
• objectieve competentiemeeting
• professionele begeleiding
• een persoonlijk op maat gemaakt studiegedeelte
• een portfolio (actie- of ontwikkelingsplan)
• certificaat.


Resultaat
– u kunt doelen stellen die van belang zijn voor uzelf en uw organisatie
– u kunt antwoord geven op de vragen: ‘Wat kan ik? en ‘Wat wil ik?’
– u heeft inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en overtuigingen
– u krijgt inzicht in de effecten van uw gedrag op uzelf en uw omgeving
– u verbetert uw communicatieve en sociale vaardigheden
– u beschikt over concrete methoden en technieken om uw tijd optimaal te besteden
– u leert werken vanuit eigen kracht, talenten en verlangens
– u vergroot uw zelfvertrouwen
– u maakt een actie- ontwikkelplan
– u kunt de verworven kennis bespreekbaar en hanteerbaar maken.


diDe medewerker wordt meer en meer de regisseur in zijn eigen loopbaan. De arbeidsmarkt vraagt meer dan ooit om flexibiliteit, leervermogen en creativiteit. Deze competenties zijn nodig om de kennisontwikkeling op peil te houden, maar ook om meerdere transities in de loopbaan te maken. Een loopbaan voor het leven is er niet meer bij. Medewerkers dienen hun kwaliteiten en talenten te bewaken en te verbeteren. Maar ook werkgevers hebben een verantwoordelijkheid hierin: zij moet de opstelling van de medewerkers, waarin zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen waarde, enthousiast en met daadkracht ondersteunen. HRM heeft als taak zorg te dragen voor een effectief en gemakkelijk te gebruiken monitoringsysteem voor competenties.

Een goed signaleringssysteem met scans die de kwaliteit van het menselijk kapitaal verheldert is een vereiste. Dit systeem moet door HRM worden beheerd en zo nodig worden bijgesteld.

Tijdens de training worden verschillende aspecten belicht die te maken hebben met competentiemanagement, gericht op een passend inzetbaarheidsbeleid voor het versterken en behouden van de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers.

De training is bedoeld voor professionals die in de dagelijkse praktijk vorm (moeten) geven aan competentiemanagement en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie.


De training is een inleiding op de rollen die nodig worden geacht voor het managen binnen organisaties. Het is een kennismaking met het denken in managementrollen en organisatiecultuur. Managers moeten niet alleen over vaktechnische, maar vooral ook over algemene managementvaardigheden beschikken. Voorbeelden zijn teambuilding, conflicthantering, innoveren, visie uitdragen en onderhandelen.

De vraag hoe een bepaalde rol ingezet moet worden, wordt bepaald door de cultuur van de organisatie. In deze cursus is gekozen voor het concurrerende waardenmodel van Robert Quinn. Met dit model kan inzicht worden verkregen in de persoonlijke kracht van de benodigde rolvervulling in de context van de organisatiecultuur. In de training staat de eigen effectiviteit in de verschillende managementrollen centraal. Deze wordt gemeten aan de hand van selfassessment en een peerassessment. Als afsluiting van de training wordt ook de eigen organisatiecultuur in beeld gebracht en afgezet tegen de persoonlijke effectiviteit. 


Loopbaancoaching is in Nederland een ‘vrij’ beroep, dat wil zeggen dat iedereen die mensen wil begeleiden in hun loopbaan, dat in principe kan en mag doen. Maar lang niet alle loopbaancoaches zijn effectief in hun aanpak. Deze training richt zich op professionele loopbaancoaching en is bedoeld om praktiserende coaches te helpen bij het onderbouwen en uitbouwen van hun professionaliteit. Het gaat daarbij om de directe interactie tussen de loopbaancoach en de kandidaat.  In deze training wordt loopbaancoaching vanuit wetenschappelijke benaderingen behandeld en beproefde methoden en interventies die in de verschillende te onderscheiden stappen beschikbaar zijn.Sla sitenieuws over

Sitenieuws

Foto van Admin User
Educares lanceert nieuwe trainingen
door Admin User - woensdag, 19 augustus 2015, 11:59
 

Educares start in November met maar liefst vijf nieuwe trainingen.