Inschrijven, snel en eenvoudig!

Met het inschrijfformulier wordt u ingeschreven als student van EduCares, waarmee u tevens een betalingsverplichting met ons instituut aangaat.

U ontvangt per mail een bevestiging van uw aanmelding. Nadat u het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt, bent u definitief ingeschreven.

U kunt zich ook telefonisch aanmelden door te bellen naar: 06-10 24 48 08.

Door in te schrijven, dient u akkoord te gaan met onze leveringsvoorwaarden.

Betaling
EduCares levert eventuele online materialen van het studiepakket via een website met persoonlijke inlogcode.

De kosten voor de training moeten in zijn geheel voldaan zijn voor de startdatum van de opleiding. We brengen geen
administratiekosten in rekening. Het verschuldigde bedrag dient per bank vooruitbetaald te worden. De gegevens staan bij het inschrijfformulier en onder ‘contact’.

U heeft na ontvangst van de studiematerialen 14 dagen de tijd om alsnog af te zien van deelname. U krijgt dan het gehele bedrag teruggestort. Mocht u tot een week voor aanvang van de training willen annuleren, kunt u gratis iemand anders (uit uw organisatie) laten deelnemen aan de training of restitueren we 50% van de betaalde kosten. Mocht u binnen zeven dagen voor aanvang of tijdens de training willen afzien van (verdere) deelname, wordt het cursusbedrag niet gerestitueerd. We adviseren eventuele vragen of onduidelijkheden aan ons kenbaar te maken, om teleurstellingen te voorkomen.

Bij achterstallige betaling kan EduCares de werkelijke, in redelijkheid gemaakte, buitengerechtelijke
en gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

Het studiepakket
Gebruik van het studiepakket anders dan voor eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het
verkopen of afstaan ervan aan derden.

Online materialen
Alleen cursisten van EduCares mogen gebruikmaken van onze online materialen. De beschikbare
content mag niet gepubliceerd worden. Ingeschreven cursisten kunnen gedurende hun studieduur
gebruik maken van onze online omgeving, vanaf de datum van inschrijving.

Zorgvuldigheid
EduCares neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en controle van informatie-
brochures en leerstof. EduCares staat evenwel niet in voor eventueel voorkomende fouten.
De aansprakelijkheid van EduCares beperkt zich tot maximaal de door u betaalde prijs.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
EduCares respecteert uw privacy en geeft/verkoopt uw gegevens niet aan derden. Lees ook onderstaande privacy policy.

Privacy reglement
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid
om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u
onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze producten
verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van EduCares. Door gebruik te maken van de
beschikbare diensten en producten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

EduCares respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We handelen conform de
gedragscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen, de Nederlandse Vereniging voor
Personeelsbeleid en het VOCAP.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen
op eigen beveiligde servers van Educares of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan wetenschappelijke doeleinden
waarbij alle data anoniem worden gebruikt voor statistische validering en verbetering van ons programma.

Derden
De informatie wordt nooit met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.