Professionele loopbaancoaching

Loopbaancoaching is in Nederland een ‘vrij’ beroep, dat wil zeggen dat iedereen die mensen wil begeleiden in hun loopbaan, dat in principe kan en mag doen. Maar lang niet alle loopbaancoaches zijn effectief in hun aanpak. Deze training richt zich op professionele loopbaancoaching en is bedoeld om praktiserende coaches te helpen bij het onderbouwen en uitbouwen van hun professionaliteit. Het gaat daarbij om de directe interactie tussen de loopbaancoach en de kandidaat.  In deze training wordt loopbaancoaching vanuit wetenschappelijke benaderingen behandeld en beproefde methoden en interventies die in de verschillende te onderscheiden stappen beschikbaar zijn.

Het zich leren realiseren wat zich in de interactie cliënt-adviseur afspeelt en daarnaast bewust zijn van het feit : ‘Dat hem (loopbaanprofessional) papieren zagen en hamers zijn aan te reiken, maar dat die pas hanteerbaar zijn in de handen van iemand die kan zagen of timmeren’. Kortom het zich verwerven van een houding en vaardigheden om kennis adequaat in een adviesrelatie te hanteren.

Ook wordt ingegaan op welke stijlen en methoden geschikt zijn bij welke loopbaanvragen en wat de effectiviteit daarvan is. Maar het adviestraject vraagt ook om de nodige acties bij de kandidaat zelf.

Voor de afsluitende opdracht gaat u een video opnemen van een eigen coachingsgesprek. Dit mag een (met toestemming van een client) realistische situatie zijn, maar ook een nagebootste situatie. Waar het om gaat is dat u uw eigen rol als coach, gegeven een bepaalde (hulp)vraag van een client zichtbaar maakt en dat medecursisten deze rol leren herkennen en van feedback kunnen voorzien.

Studiematerialen: reader met literatuur en opdrachten (o.a. gebaseerd op R. Dols, W. Reynaert, J. Kidd).

Leerdoelen:

-opdoen van (theoretische) kennis met betrekking tot:

  • ontstaan en wetenschappelijke achtergronden van loopbaankunde
  • coachen en adviseren
  • gangbare methoden en instrumentarium ten behoeve van loopbaanadvisering

-incorpereren van loopbaantheorieën in de praktijk van loopbaanbegeleiding aan de hand van analyse modellen om te begrijpen hoe clientvragen afgestemd kunnen worden op modellen van loopbaanbegeleiding

-vaardigheid en referentiekaders om de huidige en voormalige werkomgeving van een cliënt te begrijpen

-het inschatten van de waarde van methoden en instrumenten.

Van de student wordt verwacht dat hij actief reflecteert actief en beschikt over het vermogen naar zichzelf te kijken. Hij is kritisch naar zichzelf om steeds duidelijk te kunnen zijn over de eigen positie. Hij werkt als professional en vanuit werk- en levenservaring op de wijze die bij hem past en vanuit hun kern en authenticiteit. Hij is zich daarbij bewust van eigen zwakke en sterke competenties.

Duur:

Voorafgaande aan de training vindt een persoonlijk intakegesprek plaats om het leerproces zo veel mogelijk te laten aansluiten op uw persoonlijke behoefte, 40 uur zelfstudie en 2 trainingsdagen.

De eerste trainingsdag wordt de literatuur behandeld en een toelichting op de verschillende opdrachten. De tweede dag wordt besteed aan de presentaties van de verschillende video casussen.

Doelgroep:

Deze training is zowel geschikt voor beginnende als gevordere (loopbaan-)coaches en professionals die zich bezighouden met loopbaanbegeleiding. Er zijn geen ingangseisen voor deelname aan deze cursus. De training veronderstelt wel een HBO niveau.

Smaakmaker: Hoe mensen keuzes maken

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 1.075 per cursist incl. persoonlijk adviesgesprek en dagarrangement (koffie, thee, lunch).

Sudiematerialen (niet inbegrepen in prijs): reader met artikelen en opdrachten, vragenlijst en andere (online) studiematerialen € 65,-

Totaalprijs € 1.140 per cursist (excl. BTW). 

Cursusdata

De startdata 2016 zijn:

Start 11 Januari met cursusdagen op 14 Januari en 4 Februari.

Cursusduur

De doorlooptijd van de cursus bedraagt 1 maand met 2 bijeenkomsten van 1 dag.

Cursuslocatie

De maximale groepsgrootte bedraagt 8 cursisten. Hiervoor wordt onze cursuslocatie in Hoensbroek gebruikt.

Intakegesprek

Wilt u een persoonlijk gesprek over uw persoonlijke leerbehoefte voor deze cursus? Mail of bel ons vrijblijvend tijdens kantooruren, van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Nijverheidsstraat 10,
6433 JZ Hoensbroek
info@educares.nl
info@leraaralsprofessional.nl

Tel: 06 10 24 48 08

Inschrijven

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Na overmaking van het totaal verschuldigde bedrag wordt u ingeschreven voor de cursus en ontvangt u een toegangsbewijs.