Training Managementvaardigheden en organisatiecultuur

De training Managementvaardigheden en organisatiecultuur is een inleiding op de competenties die nodig worden geacht voor het managen van en binnen organisaties. Het is een kennismaking met het denken in managementrollen van Quinn. Managers moeten niet alleen over vaktechnische, maar vooral ook over algemene managementvaardigheden beschikken. Voorbeelden zijn teambuilding, conflicthantering, innoveren, visie uitdragen en onderhandelen.

Met dit model kan inzicht worden verkregen in de eigen rolvervulling en de daarbij horende competenties, maar is ook geschikt voor het analyseren van het organisatiebeleid inzake managementcompetenties en –ontwikkeling. U zult leren dat er managementrollen worden onderscheiden met steeds onderliggende kerncompetenties. Voor een rol zijn zowel de aanwezigheid van kennis als het vermogen om adequaat te handelen van belang. Voor het ontwikkelen van competenties is inzicht nodig in uw eigen functioneren, evenals zicht krijgen op alternatieven.

Leerdoelen:

Na afloop van de training…

-kan de deelnemer de kracht en de zwakheden van waardesystemen -van waaruit een manager kan werken- naar waarde leren inschatten;

-heeft de deelnemer inzicht in de competenties die verbonden zijn met iedere managementrol;

-weet de deelnemer welke persoonlijke managementrollen en competenties nadere ontwikkeling behoeven.

Doelgroep:

Deze training is bedoeld voor beginnende managers/leidinggevenden. Er zijn geen ingangseisen voor deelname aan deze training. De training veronderstelt wel een HBO niveau.

Duur:

De training bestaat uit een persoonlijk intakegesprek om het leerproces zo veel mogelijk te laten aansluiten op uw persoonlijke behoefte, 40 uur zelfstudie en 2 trainingsdagen.

De eerste trainingsdag is een oriëntatie op de rol van de manager en management als proces. Als voorbereiding doet u een inleidende studietaak. Na de training doet u een 360° rollenassessment en vraagt u een aantal collegae of mensen in uw directe omgeving dit assessment over u in te vullen. Dit vormt de basis voor een persoonlijk adviesgesprek. Tijdens de tweede trainingsdag worden de volgende rollen en bijbehorende competenties in perspectief van management behandeld:

Mentor

 • inzicht in uzelf en anderen
 • ontwikkeling van medewerker

Stimulator

 • teambuilding
 • conflicten managen

Controleur

 • omgaan met een overvloed aan informatie
 • kernprocessen beheren

Coördinator

 • projectmanagement
 • taken ontwerpen

Bestuurder

 • doelen en doelstellingen formuleren
 • visie ontwikkelen en communiceren

Producent

 • een productieve werkomgeving bevorderen
 • tijd- en stressmanagement

Bemiddelaar

 • een machtsbasis opbouwen en handhaven
 • onderhandelen over inzet en overeenstemming

Innovator

 • creatief denken
 • management van veranderingen
Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 1.075 per cursist incl. persoonlijk adviesgesprek en dagarrangement (koffie, thee, lunch).

Sudiematerialen (niet inbegrepen in prijs)

 • Handboek Management vaardigheden (5e druk), Reader Management Competenties, vragenlijst en andere (online) studiematerialen € 95,-

Totaalprijs € 1.170 per cursist (excl. BTW). 

 

Cursusdata

De startdata 2015 zijn:

Start 5 oktober met cursusdagen op 8 en 29 oktober.

 

 

Cursusduur

De doorlooptijd van de cursus bedraagt 1 maand met 2 bijeenkomsten van 1 dag. Na de eerste dag en het zelf- en peerassessment wordt een adviesgesprek gepland.

Cursusplaats

De maximale groepsgrootte bedraagt 8 cursisten. Hiervoor wordt onze cursuslocatie in Hoensbroek gebruikt.

Intakegesprek

Wilt u een persoonlijk gesprek over uw leerbehoefte voor deze cursus? Mail of bel ons vrijblijvend tijdens kantooruren, van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Nijverheidsstraat 10,
6433 JZ Hoensbroek
info@educares.nl
info@leraaralsprofessional.nl

Tel: 06 10 24 48 08

Inschrijven

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Na overmaking van het totaal verschuldigde bedrag wordt u ingeschreven voor de cursus en ontvangt u een toegangsbewijs.