Individueel scholingstraject ‘Persoonlijke effectiviteit’

 

Deze training is een individueel, op maat, samengesteld traject, passend bij uw ontwikkelingsvraag, uw beroepsgroep, uw niveau en functie, die u in staat stelt meer inzicht en invloed te krijgen op uw gedrag, werkstijl en het effect op anderen.
– Bent u zich bewust van uw stijlen?
– Kunt u uw stijlen flexibel inzetten afhankelijk van de situatie en uw gesprekspartner?
– Hoe vergroot u uw invloed?
Tijdens deze training leert u hoe u effectief en op natuurlijke wijze uw invloed kunt vergroten.

In het individuele scholingstraject ‘Persoonlijke effectiviteit’ staat u als persoon centraal. Het programma is gericht op het bevorderen van deskundigheid (professionalisering) door inzicht te bieden in persoonlijke kwaliteiten en motivatie. Het programma helpt om beter inzicht te krijgen in u manier van handelen en werken. Het programma bevordert (zelf)reflectie. Uit onderzoek blijkt dat persoonlijke opvattingen over verantwoordelijkheden, over functie-inhoud en motivatie vaak onderbelicht en onbesproken blijven.
Aangetoond is dat deze aspecten een cruciale rol spelen bij de professionele ontwikkeling. Deze aspecten bepalen wel of gewenste resultaten die horen bij uw rol of functie redelijkerwijs gehaald kunnen worden.

Het programma wordt individueel samengesteld en is gericht op competenties die passen bij uw unieke persoonseigenschappen in relatie met uw rol of functie.
Het traject geeft een beter inzicht in uw zelfbeeld, u krijgt meer zelfvertrouwen en u beschikt na afronding over een beter inzicht in de competenties die bepalend zijn voor uw succesvol functioneren. Zo helpt het programma te achterhalen welke opvattingen u hanteert, wat u in het beroep aantrekkelijk vindt, welke talenten, vaardigheden, drijfveren, behoeften en waarden daarbij van belang zijn. Ook wordt aandacht besteed aan het managen van tijd.
Na afloop heeft u een concreet actie- en/of ontwikkelingsplan op basis van de resultaten van het traject. Het plan wordt beoordeeld op nieuwe inzichten, (zelf)reflectievermogen en haalbaarheid.

Programma
Het programma bestaat uit:
• een oriënterend intakegesprek
• een online leeromgeving
• objectieve competentiemeeting
• professionele begeleiding
• een persoonlijk op maat gemaakt studiegedeelte
• een portfolio (actie- of ontwikkelingsplan)
• certificaat.

Uniek
Een uniek onderdeel van dit individueel scholingstraject is een door wetenschappers ontwikkelde objectieve competentiemeter, de VCM, die EduCares exclusief in licentie heeft. Onze eigen wetenschappers monitoren structureel de normering van dit instrument en integreren waar nodig voortschrijdende inzichten.
De veelzijdigheid van dit instrument maakt het mogelijk passende individuele trajecten samen te stellen.

Certificering
Na het doorlopen van het traject ontvangt u een certificaat. Dit certificaat bevat uw eigen, unieke professionaliseringsprofiel, de leeractiviteiten en de tijdsinvestering. De studielast bedraagt 20 uur, waarvan 16 uur tijd en plaats onafhankelijk door zelfstudie.

Doelgroep
Iedereen die op basis van persoonlijke eigenschappen wil leren vanuit zijn of haar persoonlijke kracht effectiever te functioneren. Er worden online leermaterialen verstrekt voor zelfstudie. Het leertraject kent een hoge mate van eigen inbreng (wensen en ideeën). Juist deze persoonlijke aanpak biedt een goede basis voor de verdere professionalisering en keuzes om de deskundigheid te verbeteren.

Resultaat
– u kunt doelen stellen die van belang zijn voor uzelf en uw organisatie
– u kunt antwoord geven op de vragen: ‘Wat kan ik? en ‘Wat wil ik?’
– u heeft inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en overtuigingen
– u krijgt inzicht in de effecten van uw gedrag op uzelf en uw omgeving
– u verbetert uw communicatieve en sociale vaardigheden
– u beschikt over concrete methoden en technieken om uw tijd optimaal te besteden
– u leert werken vanuit eigen kracht, talenten en verlangens
– u vergroot uw zelfvertrouwen
– u maakt een actie- ontwikkelplan
– u kunt de verworven kennis bespreekbaar en hanteerbaar maken.

CRKBO-erkenning
Professionaliseringsinstituut EduCares heeft een CRKBO-erkenning (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en is opgenomen in dit centrale register voor korte beroepsopleidingen. Door deze erkenning kan EduCares de trajecten o.a. BTW-vrij factureren.

Kosten

De kosten voor dit traject bedrag € 500,-

Cursusdata

Het traject kan individueel ingepland worden. U kunt zich inschrijven via het formulier en na betaling kan het traject op ieder gewenst moment beginnen.

Cursusduur

De studielast bedraagt 20 uur. Het contactonderwijs (4 uur) worden in onderling overleg afgestemd. De overige uren zijn zelfstudie, tijd en plaats onafhankelijk.

Cursusplaats

De cursus wordt online verzorgd met contactmomenten.

Intake

Weten of dit traject geschikt is voor u? Bel of mail ons vrijblijvend. Via het contactformulier of bellen tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur:  tel. 0031-6-10 24 48 08.

Inschrijven

U kunt zich voor dit traject inschrijven via dit formulier.