Professionaliseringsinstituut EduCares

EduCares (Latijn): ‘wegleiden uit onwetendheid’

Wat doen we?
Professionaliseringsinstituut EduCares richt zich door scholing, training en opleiding van medewerkers op praktijkgerichte relevante competenties en ontwikkeling van de persoonlijke (arbeids)identiteit.

Onze visie
Succes en resultaten vergroten als er wordt geïnvesteerd in de eigenheid van professionals, medewerkers en organisaties. Als je aandacht hebt voor concrete (persoonlijke) doelen en ambities, leidt dit tot betere resultaten, met meer plezier in het werk.

Onze missie
‘Wegleiden uit onwetendheid’, EduCares, betekent voor ons bewustwording van het potentieel dat er al is.
Onze kracht ligt op het verder exploreren en benutten van drijfveren, ambities en potentieel, door het creëren van kansen en te werken vanuit inspiratie en innerlijke motivatie. Dit alles met als doel de gewenste ambities en doelen te realiseren.

Wat maakt ons uniek?
Ons moederbedrijf , eHRM b.v. heeft innovatieve HR-instrumenten ontwikkeld, die EduCares als basis gebruikt voor de slimme leer- en ontwikkeltrajecten, die geheel op maat afgestemd kunnen worden op het individu en zijn (arbeids)situatie.

Wat maakt ons effectief?
Uniek is dat we ons richten op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, kortom zelfsturing in de professionalisering, waarin de individuele ontwikkelingswens centraal staat. De competenties worden getoetst, door deskundigen beoordeeld en onze trajecten worden afgesloten met een certificaat. De certificaten zijn gevalideerd door de accreditatie van het CRKBO.

Welke kwaliteit leveren wij?
Aan EduCares zijn hoogleraren, docenten en HRM professionals verbonden.
Jarenlang hebben zij het belang van professionalisering in tal van beroepen onderzocht. Dit team, onder leiding van Prof. (em.) John Gerrichhauzen, draagt zorg voor de kwaliteit van de aangeboden opleidingen. Voor meer informatie zie Kwaliteitshandboek EduCares.
Om de hoogstaande kwaliteit van onze programma’s blijvend te waarborgen, worden de individuele ervaringen en resultaten van cursisten gebruikt bij het verder ontwikkelen van bestaande en nieuwe programma’s.

Over EduCares