Teambuilding

In iedere organisatie is teamwork belangrijk. Toch is succes van en binnen teams geen vanzelfsprekendheid. Teams moeten op een juiste manier samengesteld worden en er moet voortdurend aandacht zijn voor de teamontwikkeling, want teams kennen een ‘levenscyclus’.

Ook is steeds meer belangstelling voor leren als team. Niet alleen is het zo dat er steeds meer moet worden samengewerkt, ook is er steeds meer behoefte aan samen leren. Mensen moeten bereid zijn in teams samen te werken, als team steeds beter te gaan functioneren en van en aan elkaar te leren. Daarnaast is leren ook gericht op het opbouwen van collectieve competentie: samen meer competent zijn dan de som der individuele competenties. Zo kunnen ook bijvoorbeeld teams leerdoelen en leeractiviteiten (al dan niet met taakverdeling) hebben en kunnen zowel gericht en bewust alsook ongericht en onbewust leren. Mensen moeten samen leren met collegae, manager(s), experts en klanten.

Het leren van organisaties heeft betrekking op het opnemen van informatie uit de omgeving, het verspreiden van informatie onder organisatieleden, het construeren van gemeenschappelijke betekenis, het vastleggen van ervaringen in de organisatiecultuur en -structuur, het gebruik maken van organisatie-ervaringen en het kritisch reflecteren op vastgeroeste patronen en mentale modellen.

In deze training wordt verkend hoe de team samenstelling te verbeteren en te onderhouden is. Aan de hand van een innovatieve, diagnostische teamscan wordt ingegaan op en geoefend met de volgende drieluik:

Is een team nodig en waarom?

Wat was de aanleiding om een team te vormen? Wat is het doel / nagestreefde resultaat van dit team?

Dimensie 1: uiterlijke kenmerken

Dimensie 2: rolduidelijkheid

Dimensie 3: doelhelderheid

Wie ervaart een probleem in het team en waarin uit zich het probleem?

Wat is je rol in of t.a.v. het team? Omschrijf het probleem concreet a.d.h.v. een situatie: wat gebeurde er feitelijk, wat voelde u, wat deed u, wat waren de reacties, hoe vaak komt dit voor?

Dimensie 4: samenwerken

Dimensie 5: besluitvorming

Dimensie 6: leidinggeven

Dimensie 7: veiligheid

Dimensie 8: cultuur

Beweegt het team voldoende mee in de dynamiek van zijn omgeving?

Open vragen: Welke veranderingen in de omgeving van het team kunnen invloed hebben op het team?

Dimensie 9: autonomie / zelfsturing

Dimensie 10: bemensing / middelen.

Doelgroep:

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden/managers die in en met teams werken, zich willen bekwamen in teamsamenstelling of verbetering teamfunctioneren. Er zijn geen ingangseisen voor deelname aan deze training. De training veronderstelt wel een HBO niveau.

Leerdoelen

In de constante verandering in de huidige organisaties worden met enige regelmaat nieuwe teams gevormd rondom een bepaalde opdracht of doelgroep. Om met uw team doelgericht en effectief aan de slag te gaan is aandacht voor teamvorming van belang. Het doel van de begeleiding is het bereiken van een effectieve- en doelgerichte samenwerking. De onderwijsmaterialen zijn door de docenten zelf ontwikkeld en eerder gepubliceerd als boek.

Duur:

Voorafgaande aan de training vindt een persoonlijk intakegesprek plaats om het leerproces zo veel mogelijk te laten aansluiten op uw persoonlijke behoefte, 40 uur zelfstudie en 2 trainingsdagen.

De eerste trainingsdag is een oriëntatie op de rollen binnen een team. De tweede dag wordt besteed aan het team-identificatie model om problemen binnen een team te analyseren en op te lossen.

 

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 1.075 per cursist incl. persoonlijk adviesgesprek en dagarrangement (koffie, thee, lunch).

Sudiematerialen (niet inbegrepen in prijs): reader met artikelen en opdrachten, vragenlijst en andere (online) studiematerialen € 65,-

Totaalprijs € 1.140 per cursist (excl. BTW). 

Cursusdata

De startdata 2015 zijn:

Start 2 november met cursusdagen op 4 en 25 November.

Cursusduur

De doorlooptijd van de cursus bedraagt 1 maand met 2 bijeenkomsten van 1 dag.

Cursuslocatie

De maximale groepsgrootte bedraagt 8 cursisten. Hiervoor wordt onze cursuslocatie in Hoensbroek gebruikt.

Intakegesprek

Wilt u een persoonlijk gesprek over uw leerbehoefte voor deze cursus? Mail of bel ons vrijblijvend tijdens kantooruren, van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Nijverheidsstraat 10,
6433 JZ Hoensbroek
info@educares.nl
info@leraaralsprofessional.nl

Tel: 06 10 24 48 08

Inschrijven

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Na overmaking van het totaal verschuldigde bedrag wordt u ingeschreven voor de cursus en ontvangt u een toegangsbewijs.