Wat zijn de toegangseisen voor deelname aan de trainingen?

Trainingen
De trainingen van EduCares zijn van HBO(+) niveau. Ze zijn bedoeld voor (beginnende en ervaren) professionals die hun competenties willen verbeteren. Onze doelgroep zijn HRM-adviseurs, managers, loopbaancoaches, docenten en aanverwante beroepen. Er wordt ook gewerkt met Engelstalige literatuur. De docenten hebben allemaal een uitstekende ervaring met volwassenenonderwijs om de leerstof toegankelijk te maken.

Individuele trajecten
De individuele trajecten worden op maat, scholings- en kennisniveau samengesteld. De docenten van EduCares hebben allemaal  een uitstekende ervaring met volwassenenonderwijs om de leerstof toegankelijk te maken voor elke beroepsgroep en opleidingsniveau.

Hoe groot is de groep bij de trainingen?

De maximale groepsgrootte is 8 studenten. EduCares behoudt zich het recht voor om bij deelname van minder dan 4 studenten de bijbehorende trainingsdagen naar een ander tijdstip te verplaatsen binnen een termijn van maximaal 2 maanden.

Waar vinden de trainingen plaats?

Onze trainingsdagen vinden normaliter plaats op onze hoofdlocatie in Hoensbroek.
Alleen op verzoek en bij een minimale deelname van 4 kandidaten kunnen trainigen ook op incompany (inhouse) basis bij of op locatie verzorgd worden.

Kan ik een trainingsdag annuleren en inhalen?

U kunt een trainingsdag annuleren en inhalen op een door EduCares aangegeven nieuwe dag, behorend bij een nieuwe startdatum van de betreffende training.

Waaruit bestaan de studiematerialen en hoe krijg ik die?

De fysieke studiematerialen bestaan uit een tekstboek en een werkboek (met additionele leermaterialen, instructies en opdrachten). Deze worden per post toegestuurd na inschrijving en betaling.
EduCares beschikt over een digitale leeromgeving, waar doorgaans de studiematerialen beschikbaar zijn.

Is er persoonlijke begeleiding bij de training?

Ja, er vindt altijd voorafgaande of tijdens de training een (intake-)gesprek plaats om uw individuele leerbehoefte te inventariseren. Tijdens de training kunt u per mail vragen stellen aan uw docent. Ook zal hij uw opdrachten beoordelen en van commentaar voorzien.

Wanneer ontvang ik mijn certificaat?

Na afloop van de training krijgt u, mits u voldaan heeft aan alle opdrachten, een certificaat. Openstaande opdrachten kunnen tot uiterlijk 2 maanden na afloop van de training nog ingeleverd worden bij de desbetreffende docent.

Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

EduCares heeft ruime ervaring met online beveiliging van gegevens op onze servers.
Persoonlijke gegevens worden nooit en te nimmer aan derden gegeven en na afloop van de check vernietigd.
We werken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Professionaliseringsinstituut Educares werkt
volgens de codes van het Nederlands Instituut voor Psychologen NIP.

Wat doen jullie met mijn persoonlijke gegevens na afloop?

EduCares werkt met vragenlijsten om het leerproces te onderbouwen met persoonlijke kenmerken. Deze worden na afloop vernietigd. Medewerkers van professionaliseringsinstituut EduCares hebben enkel inzage in
uw gegevens als u daarom vraagt bij hulp. U stuurt dan uw gegevens naar ons, want de kopie op de server
wordt verwijderd na afloop van de training of opleiding.

Wat te doen als ik technische problemen ondervind?

Mail direct naar info@educares.nl en we zorgen dat de problemen zo snel mogelijk worden opgelost!
Wat te doen als ik inhoudelijke vragen of opmerkingen?
Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom en worden zo snel mogelijk beantwoord. Mocht u een persoonlijk gesprek willen, neem dan contact op. We informeren u vrijblijvend over de mogelijkheden!

Wat onderscheidt EduCares van andere aanbieders?

De trainingen die wij aanbieden zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. EduCares werkt met ervaren onderwijsgevenden met een wetenschappelijke achtergrond. Iedere cursus is gepersonaliseerd door de individuele leerbehoefte te verbinden aan het aanbod. Daarnaast werken wij met een persoonlijke intake waarbij ook objectief in kaart gebracht wordt hoe de benodigde competenties al ontwikkeld zijn bij de student. Op die manier ontstaat een beter zich in de ontwikkelpunten en wat EduCares daar mogelijk in betekenen kan.

Is EduCares een gecertificeerd opleidingsinstituut?

Ja, EduCares is is geaudit en geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.