Bijdrage van werkgever 

In veel CAO’s is vastgelegd dat medewerkers de kosten t.b.v. deskundigheidsbevordering en (loopbaan-)ontwikkeling deels of geheel vergoed krijgen. Graag willen wij u op deze mogelijkheid attenderen. Uw afdeling personeelszaken kan u daarover meer vertellen en wellicht ook informeren hoe u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding. Graag zijn wij u terwille om een gespecificeerde nota op te stellen zodat u de opleidingskosten eenvoudig kunt declareren of rechtstreeks kunt laten bekostigen door uw werkgever.

Professionaliseringskosten
Als u zelf de kosten draagt zijn uw (professionaliserings) studiekosten en scholingsuitgaven (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar van u belastbaar inkomen.
Meer en actuele informatie vindt u op de website van de  Belastingdienst.